Gipsspartling

Dvs. spartel af gipsvægge og gipslofter. Gips spartling udføres efter Danogips’ standarder. Malergruppen A/S har en selvstændig afdeling som udføre disse opgaver – Syddansk Spartel.

 

Før en gipsvæg kan viderebehandles og påføres filt eller væv, skal den spartles og slibes så alle ujævnheder og skruehuller forsvinde. Gipsplader har typisk forsinkede kanter, så der er plads til spartelmasse samt sparteltape som er med til at forstærke samlingerne.

 

Et lag spartelmasse bliver lagt i et jævnt lag til at begynde med. Sparteltape lægges i den våde spartelmasse og bliver trykket godt fast, så der ikke kommer luft under tapet.

 

Skruerne i gipspladerne bliver undersænket, så man kan spartle hen over skruehovederne. Der bliver spartlet i forskellige retninger, så alle huller bliver fyldt ud.

 

Herefter får de første spartellag lov til at tørre. For at få en pæn og jævn overflade, er det ikke nok med ét lag spartel. Skruehullerne får to lag spartel, mens samlingerne får tre lag spartel inden de slibes glatte.

 

Andet lag spartelmasse påføres lidt bredere end første spartellag – ellers er fremgangsmåden den samme. Det samme gælder for skruehullerne. Når sidste spartellag er tørt, skal væggen slibes. Der bliver her anvendt fint sandpapir til væggen er helt jævn og klar til videre behandling.